Bejelentés


Tradícionális Thai Masszázs Thaimasszázs portál


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Mi az acroyoga? A cali­for­niai Jason és Jenny által a 90-es években kikris­tá­lyo­sí­tott rend­szer, mely egy­séges rend­szerbe gyúrja az akro­ba­tikát, jógát, tha­i­masszázst és a közös­ség­épí­tést. A jókedvű össze­jö­ve­te­leken nagy sze­repet kap a közös játék, bizalom és önát­adás meg­élése, vala­mint a beme­le­gítő jóga­gya­kor­latok. Ezek készí­tenek fel a „rep­te­tésre”, mely álta­lában 3 fős cso­por­tokban zajlik. Ezek tagjai a „bázis”, aki tartja a súlyt, a „flyer” azaz „repülő”, aki jóga­ásza­nákban és akro­ba­tikus elemek ele­gyében repül a levegőben, és a „spotter”, aki segítő­ként van jelen. Minden bemu­ta­tott gya­kor­latot mind­hárman minden sze­repben kipró­bálnak a részt­vevők. A gya­kor­la­tokat álta­lában két cso­portba lehet sorolni, a) az ener­gi­ku­sabb akro­ba­tikus gya­kor­latok, és b) a gyó­gyító, las­sabb, elmé­lyül­tebb terá­piás rep­tetés. A fog­lal­ko­zások végén tha­i­masszázzsal kerülnek lela­zí­tásra az igény­be­vett izmok, energiapályák.

Videoanyag terápiás reptetésről: KLIKK IDE!!!!

Legközelebbi AcroYoga műhely:

AcroYoga Lunaris Immerzio, Julia & Lucie-val

Idopont: Junius 21. reggel 9:00-tol June 25. este 5:00-ig.
Helyszin: Akozpont, Pava u. 19., Budapest
Oktatok: Lucie Beyer es Julia Weiss
Asszisztenseik: a csodalatos Emilia Stanevichute & Sonia Peltzer

*** 5 Napnyi Tiszta Terapias Orom***

Finom Joga, Terapias Roptetes, Meditacio es Thai Masszazs

A Lunaris immerzio olyan intenziv, mely acroyoga trening, melyen a thai masszazs es a terapias roptetes gyogyito, relaxalo, megfiatalito aspektusain van a hangsuly. A Lunaris Asana Sorozat alapveto testmechanikat oktat, fokuszban az onszeretettel, mely remek bemelegites a thaimasszazs szent tancahoz. A matracon megtanult technikakat ezutan le(fel)forditjuk a reptetes nyelvere, kihasznalva a gravitacio elemet hogy felerositsuk a prana, azaz eletero gyogyito aramlasat. Sokszor harmas csoportokban dolgozunk, a biztonsag es tamogatas vegett, termeszetesen mindenkinek lesz lehetosege bazisnak, repulonek es szpotternek lennie, hogy gyogyitson es gyogyulhasson. Ez a trening eros eszkozoket ad a jogaoktatok, masszazsterapeutak es energiamunkasok kezebe, akik a gyogyito erintesnek egy uj dimenziojat szeretnek megismerni, a vendegkoruk, tanitvanyaik javara.

A tervezett tananyag:

Lunar Asana Sorozat
Thai masszazs in Elulso, Oldalso, Hatso es Ulo Poziciokban
Forward, Backward & High Flying Whale, Terapias Repteto Sorozatok

Napirend: 9am – 5pm naponta, 2o ebedszunettel

A napirended es szuksegleteidnek megfeleloen van beugrasra is lehetoseg, ez az elso nap es a hetvegen lehetseges.

Energia atvaltas

Megjegyzes: specialis arakat csinaltunk a magyar resztvevoknek, ezt a "magyar" jelzi, de alapvetoen ez az immerzio minden resztvevo szamara olcsobb lesz, mint nyugaton.

Teljes Immerzio Ara:
250 (elore) magyar
350 (elore)/ 450€ (helyszinen) EU

Hetvege (Szombat & Vasarnap):
100€ (elore) magyar
150€ (elore) // 195€ (helyszinen) EU

egy nap (Szombat vagy Vasarnap)):
60€ (elore) magyar
95€ (helyszinen)EU

Ez a tanfolyam elofeltetelkent beszamithato AcroYoga tanarkepzesben. Gyere el az Uj AcroYoga kezikonyvvel.

Az immerziot angolul tartjak az oktatok, a lelekes resztvevok forditjak magyarra annak, aki keri.Info, jelentkezes: mail@sutra-collective.de (Lucie)
Magyar info: konemara76@gmail.com (Bali)Régebbi Acroyoga workshopok:
2013 Julius 9.-10.: Acroyoga workshop a 2013 júliusi Integrált Masszázs-Mozgás Táborban, Lucie és Almuth-al: Klikk Ide!

Videoanyag a tabor utani acro unnepelyrol: Lucie es Almuth eloadasa.

2012 Julius 11.-12.: Acroyoga workshop a 2012 júliusi Integrált Masszázs-Mozgás Táborban, Lucie és Almuth-al: Klikk Ide!
Páros akro­ba­tika & Repülő jóga
Időpont: 2011, november 12–13, Helyszín: Budapest, SIN Kulturális Központ Oktató: Joerg Jungwirth | flying-yoga.org Info, jelent­kezés: Németh Balázs | konemara77@hotmail.com
Szombat 10–13 Repülés és esés — Hold szek­vencia Tanuld meg, hogyan repülj és ess biz­ton­sá­gosan egy, vagy több partner segít­sé­gével. Tökéletesen kidol­go­zott akro és jóga elemek támo­gatnak a gra­vi­táció tör­vé­nyének mes­ter­szintű meg­is­me­ré­sében, elke­rülve a veszé­lyeket és élve­ze­tessé téve a hatá­sokat.
Szombat 15–18 lebegés az űrben A test ella­zu­lá­sával lehetővé válik a meg­újulás és a töltődés. Megtanulhatod annak szép­ségét, hogyan rugasz­kolj el a földtől, lebegj a levegőben és térj vissza part­ne­re­iddel újra a föld fel­szí­nére.
Vasárnap 10–13 Repülés és esés — nap szek­vencia: Megtanuljuk és elmé­lyítjük a repülés és biz­ton­ságos esés művé­szetét dacolva a gra­vi­táció tör­vé­nye­ivel. Mindez bará­tokkal acro és társas jóga pózokkal játszva nyílik lehető­séged meg­ta­nulni hogyan hasz­no­sítsd a nap ener­gi­áját.
Vasárnap 15–18 Lebegő repülés
Merülj el a fel­ol­dódás mély­sé­gében, ez a kulcs és meg­ta­nuljuk, hogyan fokoz­hatjuk. Egy cso­dá­latos utazás a társas jóga magas­sá­gaiba, a mély rela­xáció külön­böző szint­jein fel­emel­kedve és újra­töltve testünket.

Helyszín: SIN Kulturális Központ, 1139 Budapest, Gyutacs u. 10–18. Ár: Egy work­shop 30EUR/25EUR*, 2ws 57EUR/50EUR*, 3ws 82EUR/75EUR*, 4ws 105EUR/80EUR* *Kedvezményes ár november 1-ig jelent­kezőknek Felszerelés: könnyű sza­bad­idő­ruha, poli­foam, vagy jógamatrac (hozz amennyit csak tudsz!!!).Acroyoga Ünnep 2011 Október 29–30, Budapest, SIN Kulturális Központ Oktató: Pau Castellsagué | www.omshanti.cat Info, jelent­kezés: Németh Balázs | konemara77@hotmail.com

Mi az acroyoga? A cali­for­niai Jason és Jenny által a 90-es években kikris­tá­lyo­sí­tott rend­szer, mely egy­séges rend­szerbe gyúrja az akro­ba­tikát, jógát, tha­i­masszázst és a közös­ség­épí­tést. A jókedvű össze­jö­ve­te­leken nagy sze­repet kap a közös játék, bizalom és önát­adás meg­élése, vala­mint a beme­le­gítő jóga­gya­kor­latok. Ezek készí­tenek fel a „rep­te­tésre”, mely álta­lában 3 fős cso­por­tokban zajlik. Ezek tagjai a „bázis”, aki tartja a súlyt, a „flyer” azaz „repülő”, aki jóga­ásza­nákban és akro­ba­tikus elemek ele­gyében repül a levegőben, és a „spotter”, aki segítő­ként van jelen. Minden bemu­ta­tott gya­kor­latot mind­hárman minden sze­repben kipró­bálnak a részt­vevők. A gya­kor­la­tokat álta­lában két cso­portba lehet sorolni, a) az ener­gi­ku­sabb akro­ba­tikus gya­kor­latok, és b) a gyó­gyító, las­sabb, elmé­lyül­tebb terá­piás rep­tetés. A fog­lal­ko­zások végén tha­i­masszázzsal kerülnek lela­zí­tásra az igény­be­vett izmok, energiapályák.

Program:

07–9 vipas­sana medi­táció és jóga 09–10 reg­geli szünet 10–13 reg­geli workshop 13–15 ebéd­szünet 15–18 dél­utáni workshop

Helyszín:SIN Kulturális Központ 1139 Budapest, Gyutacs u. 10–18. Ár: Adomány alapú. Szeretnénk fedezni Pau és csa­pa­tának költ­sé­geit, és a terem­bér­letet. Felszerelés: könnyű sza­bad­idő­ruha, poli­foam, vagy jóga­matrac (minnél többet hozol, annál jobb).

Létszám: sze­ret­nénk, ha ez az alkalom az acroyoga és a Budapesti jógik nagy közös, nyi­tott, szabad ünnep­sége lenne, így minnél több részt­vevőre szá­mí­tunk. Hozzátok el nagy­szü­le­i­teket is!

2011 Július 2-3:

Lucie az Integrált Masszázs-Mozgás Tábor vendége, a tábor honlapjához KLIKK IDE!

2010 December 11-12:

Kedves Repülők! Ez egy hivatalos toborzó az alakuló Budapesti Acroyoga Kulába (nem a magyar jelentését kell itt érteni, hanem az acroyoga terminológiában "csoport" vagy "közösség" értelemben vegyétek:) Szoval Lucie ismét magyarországon, ezúttal Budapesten tart workshopot. Íme a részletek:

Dátum: December 11-12 (szombat-vasárnap) Helyszín: Aközpont Jógacentrum, www.akozpont.hu

Oktató: Lucie Beyer,www.yogamitlucie.de

Ár: 14e HUF. Engedményes: 12e HUF azoknak akik Dec.1-ig befizetik a tandíjat a szervezőknél (nálam, vagy Porffy Csabánál a helyszínen), akik Konemara KHE tagok, vagy olyan jógaoktatók, akik segítik a Kulát. Akinek gond a szállás, biztosítunk a helyszínen. Jelentkezés, info: nálam, emailben. A létszám max. 24 fő! Program: 7.00 Vipassana meditáció és ashtanga jóga. 9.00 Reggeli szünet. 11.00 AcroYoga Lucieval (a jelenlevők színtjéhez, igényeihez mérten lesznek elemek, gyakorlatok a mellékelt csatolmányban felvázolt kínálatból) 14.00 Ebéd szünet 16.00 Acroyoga Lucieval 19.00 Programzárás

Acroyoga workshop 2010 októberében: Klikk Ide!

Kérlek benneteket, juttasátok el ezt a levelet minden repülni vágyó barátotoknak, ismerősötöknek. Metta balázs

2010 Október 8-10. Egy pompás hétvégi programra hívnám fel a figylemeteket, mely Októberben lesz, Kisnyalkapusztán. Lucie Beyer barátom, miután nyáron fergeteges acroyoga workshopot tartott az Integrált Masszázs-Mozgás Táborban (www.immt.5mp.eu), ismét látogat, és acroyoga hétvégét tart. A különbség a két alkalom között azt hiszem tükrözni fogja azt, hogy az őszt Jason és Jenny-vel töltötte Californiában, a végső vizsgaprojectjén dolgozgatva (ők a nemzetközi acroyoga megalapítói). Röviden: inspirált kis hétvégének nézhetünk elébe, amit gondos szervezéssel szeretnénk "magasra emelni":) Tehát a részletek:

Időzítés: Pénteken, (október 8-án): érkezés napközben bármikor, ismerkedés Kisnyalkapusztával, egymással. Első közös vacsi, amire érdemes megérkezni: 18.00 Szombaton és Vasárnap (október 9-10): acroyoga workshop Lucieval.

Program: 7.00 Vipassana meditáció és ashtanga jóga. 9.00 Reggeli (tiszta vegetáriánus) 10.00 AcroYoga Lucieval (a jelenlevők színtjéhez, igényeihez mérten lesznek elemek, gyakorlatok a mellékelt csatolmányban felvázolt kínálatból) 13.00 Ebéd (tiszta vegetáriánus) 15.00 Acroyoga Lucieval 18.00 Vacsora (tiszta vegetáriánus) 19.00 Filmklub Fruzsival (projektorral osztjuk meg egymással kedvenc filmjeinket levezetésképp)

Ár: 22e HUF, amibe a beletartozik az oktatás, a szállás és az étkezés. Kedvezmények: 18e HUF, Konemara KHE tagoknak, valamint olyan jógaoktatóknak akik elősegítik a magyar acroyogát promóciós tevékenységükkel.

Lejutás részletei: http://5mp.eu/web.php?a=immt&o=GUaJMATiy8 Aki kocsival jön, és fel tud ajánlani másoknak szabad helyet, az kérném hogy jelezze nálam október elején, hogy meg tudjam szervezni az ökológiai lábnyomunk minimalizálását. Mit kell hozni: Jógamatrac, hálózsák, pléd, meleg ruha, benti papucs, ágynemű, tüzifa, törölköző, lungi igény szerint.

Kapcsolódó websiteok: www.yogamitlucie.de www.kisnyalka.hu www.konemara.org www.immt.5mp.eu www.thaimasszazsinfo.5mp.eu

Info, jelentkezés: Németh Balázs (konemara77@hotmail.com). Megköszönném, ha eljuttatnátok ezt a levelet olyan barátaitoknak, akik szeretik a játékot, masszázst, és egy kis repüléstől sem ilyednek vissza:)

2010 Junius: Acroyoga workshop a 2010 júliusi Integrált Masszázs-Mozgás Táborban: Klikk Ide!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!